Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP