Γραπτή ερώτηση αριθ. 243/87 του κ. Dieter Rogalla προς την Επιτροπή Θέμα: Μετατροπή σε κανόνα εθνικού δικαίου της οδηγίας της 31ης Δεκεμβρίου 1980 εν προκειμένω στην παράγραφο 15 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας