TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Lenz - 15 března 1988. # Komise Evropských společenství proti Italské republice. # Nesplnění povinnosti státem. # Věc 322/86. Komise v. Itálie