/* */

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. prosince 2000. # Spolková republika Německo proti Komisi Evropských společenství. # EZOZF - Kontrola účtů. # Věc C-245/97. TITJUR Německo v. Komise