Věc C-489/19 PPU: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kammergericht Berlin - Německo) – v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu vydaného proti NJ („Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 1 odst. 1 – Pojem „evropský zatýkací rozkaz“ – Minimální požadavky, na nichž závisí platnost – Článek 6 odst. 1 – Pojem „vystavující justiční orgán“ – Evropský zatýkací rozkaz vydaný státním zastupitelstvím členského státu – Postavení – Podřízenost vůči orgánu moci výkonné – Pravomoc ministra spravedlnosti udělovat individuální pokyny – Schválení evropského zatýkacího rozkazu soudem před jeho doručením“)