TITJUR Usnesení Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 1. července 1981. # DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH a další proti Evropskému hospodářskému společenství. # Spojené věci 241, 242 a 246 až 249/78.