TITJUR Komise v. Belgie Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1988. # Komise Evropských společenství proti Belgickému království. # Nesplnění povinnosti státem. # Věc 42/87.