Rozhodnutí č. S10 ze dne 19. prosince 2013 , o přechodu od nařízení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 k nařízením (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 a o uplatňování postupů úhrady Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem