Cauza T-150/07: Acțiune introdusă la 7 mai 2007 — ThyssenKrupp/Comisia Comunităților Europene