Věc T-150/07: Žaloba podaná dne 7. května 2007 – ThyssenKrupp v. Komise