Výzvy k předkládání návrhů a související činnosti v kontextu pracovního programu ERI na rok 2021 v rámci programu Horizont – rámcového programu pro výzkum a inovace (2021–2027) 2021/C 91/06