Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 4: Evropská investiční banka - Článek 308 (bývalý článek 266 Smlouvy o ES)