Věc T-612/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. července 2017 – Basic Net v. EUIPO (vyobrazení tří svislých pruhů) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška k zápisu obrazové ochranné známky Evropské unie zobrazující tři svislé pruhy — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. nařízení č. 207/2009“