Eurico TITJUR Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. října 1984. # Eurico Srl proti Komisi Evropských společenství. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunale civile e penale di Milano - Itálie. # Věc 109/83.