Zadeva C-892/19 P: Pritožba, ki jo je Camelia Manéa vložila 29. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 12. septembra 2019 v zadevi T-225/18, Manéa/CdT