Věc C-892/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. listopadu 2019 Camelií Manéa proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 12. září 2019 ve věci T-225/18, Manéa v. CdT