Věc T-349/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — Hauzenberger v. EUIPO (TurboPerformance) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TurboPerformance — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“)