Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 954/2013 ze dne 4. října 2013 , kterým se opravuje české a polské znění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod