Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9004 – SL04/Ambienta Sgr/JV) (Text s významem pro EHP.)