Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2013. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za usvajanje određenih mjera (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))