Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 1987, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva některých druhů pícnin