Nařízení Komise (EHS) č. 183/93 ze dne 29. ledna 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy