Mål T-314/10: Talan väckt den 19 juli 2010 — Constellation Brands mot harmoniseringsbyrån (COOK’S)