predmet C-896/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. prosinca 2019. uputio Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) – Repubblika protiv Il-Prim Ministru