Sag T-485/11: Sag anlagt den 12. september 2011 — Akzo Nobel og Akcros Chemicals mod Kommissionen