Sprawa C-396/19 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 października 2020 r. – Europejski Bank Centralny / Espírito Santo Financial Group SA w stanie upadłości [Odwołanie – Decyzja 2004/258/WE – Artykuł 4 ust. 1 lit. a) – Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Artykuł 10 ust. 4 – Dostęp do dokumentów EBC – Decyzja Rady Prezesów – Poufność posiedzeń i obrad organów EBC – Wyniki obrad – Częściowa odmowa dostępu – Naruszenie ochrony interesu publicznego – Obowiązek uzasadnienia]