Věc C-396/19 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. října 2020 – Evropská centrální banka v. Estate of Espírito Santo Financial Group SA, v likvidaci („Kasační opravný prostředek – Rozhodnutí 2004/258/ES – Článek 4 odst. 1 písm. a) – Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (ECB) – Článek 10 odst. 4 – Přístup k dokumentům ECB – Rozhodnutí Rady guvernérů – Důvěrnost zasedání a jednání orgánů ECB – Výsledek jednání – Částečné odepření přístupu – Porušení ochrany veřejného zájmu – Povinnost uvést odůvodnění“)