Věc C-421/12: Žaloba podaná dne 13. září 2012 — Evropská komise v. Belgické království