SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o hlavních zjištěních souhrnné monitorovací zprávy o stavu připravenosti Chorvatska na členství v EU