Písemný dotaz E-008522/11 Kathleen Van Brempt (S&D) Komisi. Složení zkušebních skupin pro zátěžové testy