Klausimas raštu E-005518/11 Bendt Bendtsen (PPE) Tarybai. Taryba ir bendras Interesų grupių atstovų registras