Písemný dotaz P-002412/11 María Irigoyen Pérez (S&D) Komisi. Nová přechodná kategorie pro budoucí rámec politiky soudržnosti