Písemný dotaz P-004165/11 Marc Tarabella (S&D) Komisi. Předání výtěžku z pokut organizacím spotřebitelů