Věc T-374/06: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 8. září 2008 – Rath v. OHIM – Grandel (Epican) ( Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Epican — Starší slovní ochranná známka Společenství EPIGRAN — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ )