Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9604 — NENT/Telenor/JV) (Text s významem pro EHP) 2021/C 54/02