Zadeva T-198/12: Tožba, vložena 14. maja 2012 – Nemčija proti Komisiji