Rozhodnutí Komise ze dne 09/06/2011 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.6184 - INDORAMA / SINTERAMA / TREVIRA) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)