Vec T-341/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. mája 2020 – Martínez Albainox/EUIPO – Taser International (TASER) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie TASER – Staršie slovné ochranné známky Európskej únie TASER – Relatívne dôvody zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Poškodenie dobrého mena – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky – Článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001“)