Pisno vprašanje P-011303/10 Frédérique Ries (ALDE) za Komisijo. Varnost igrač