Verordening (EEG) nr. 2259/70 van de Commissie van 6 november 1970 houdende vaststelling van een referentieprijs geldende voor mandarijnen, satsumas, clementines, tangerines en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten