Věc F-45/06 REV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. září 2011 — De Buggenoms a další v. Komise ( Veřejná služba — Řízení — Návrh na obnovu řízení — Článek 119 jednacího řádu Soudu — Rozhodnutí Soudu — Návrh na obnovu řízení týkající se usnesení o vyškrtnutí věci v důsledku zpětvzetí návrhu — Překážka věci rozsouzené — Neexistence — Nepřípustnost zjištěná i bez návrhu )