Zadeva T-713/17: Tožba, vložena 14. oktobra 2017 – Motex/Komisija