Cauza T-713/17: Acțiune introdusă la 14 octombrie 2017 – Motex/Comisia