Pisno vprašanje E-010750/11 Catherine Bearder (ALDE) za Komisijo. Znak za okolje EU za tekstil