Zvyšování vzdělání mladých lidí, jejich mobility a zlepšování přístupu na trh práce