Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lill-Bulgarija u lir-Rumanija biex japplikaw miżuri ta’ deroga mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud