Sdělení v souladu s čl. 34 odst. 7 písm. a) bodem iii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ohledně rozhodnutí týkajících se závazných informací přijatých celními orgány členských států o sazebním zařazení zboží do celní nomenklatury2019/C 358/01