Písemný dotaz E-1378/08 Marco Rizzo (GUE/NGL) Komisi. Návrh směrnice o přeshraniční zdravotní péči