Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. ledna 1989. # Jean Koutchoumoff proti Komisi Evropských společenství. # Úředník. # Věc 224/87. Koutchoumoff v. Komise TITJUR