Písemný dotaz E-000322/11 Konstantinos Poupakis (PPE) Komisi. Posílení prevence a boje proti užívání drog v období hospodářské krize